ກຸ່ມໄຟໂຊລ້າ ແບບເຍືອງທາງຫຼືພື້ນທີ່ຂະໜາດກວ້າງ


ກຸ່ມໄຟໂຊລ້າ ຕັ້ງໃສ່ຫົວເສົາ


ກົດເຂົ້າໄປທີ່ຮູບສິນຄ້າທີ່ທ່ານສົນໃຈຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເບີ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ພ້ອມຮູບພາບອື່ນໆກຸ່ມໄຟໂຊລ້າໄວ້ຕົກແຕ່ງສວນຫຼືໃສ່ທາງຍ່າງ


ແຜນທີ່ ຮ້ານ ອິນຟີນີຕີ້ ໂຊລ້າ iNFINITY SOLAR

ເຮືອນເລກທີ 673, ໜ່ວຍ 37, ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບ້ານ ສະພັງໝໍ້,

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01030.

ໂທ  : +856 (20) 5497 7222

ຈັນ - ເສົາ: 9:00am - 19:30pm
ອາທິດ    : 9:00am - 14:00pm

Sale

Unavailable

Sold Out