INS0008EL/IO - ໄຟໂຊລ້າ ມີລະບົບເຕືອນຂະໂມຍ ສົ່ງສຽງດັງເມື່ອຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຂະໜາດໄຟ 6W/600 Lumen ມີຣີໂມດມາພ້ອມ

  • ₭490,000


ລາຍລະອຽດຂອງໄຟນີ້:

 

 

 

 


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out