ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາ

iNFINITY SOLAR -- ຮ້ານ ອິນຟີນີຕີ້ ໂຊລ້າ

ຈໍາໜ່າຍດອກໄຟພະລັງງານແສງອາທີດ ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

ທີ່ຢູ່ : ເຮືອນເລກທີ 673, ໜ່ວຍ 37, ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01030.

ໂທ  : +856 (20) 54 977 222, 020 5251 3279, 030 5969 834

ຫຼືເຂົ້າມາເບີ່ງສິນຄ້າໂຕຈິງໄດ້ຕາມທີ່ຢູໃນແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້:

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out