ໄຟໂຊລ້າແບບພວງສາຍທອງແດງ ຂະໜາດຄວາມຍາວຕັ້ງແຕ່ 7-22ແມັດ (100-200 ດອກ LED)

  • ₭95,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


ຂະໜາດ:

* 7ແມັດ ລວມມີ 100 ດອກ LED

* 14ແມັດ ລວມມີ 150 ດອກ LED

* 22ແມັດ ລວມມີ 200 ດອກ LED


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out