ລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດແບບ Hybrid+Samsung Lithium Battery_INSSH5K-20/RF

  • ₭128,800,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


• 1x unit of Sungrow inverter SH5K-20

• 1x unit of Samsung Lithium Battery 4.8kWh (SBP4K8)

• 20x 275W Solar Panels. You can choose from Canadian Solar, Jinko, Trina, Seraphim, or Risen.

• Installation Cost included.

• 100meter of 4mm2 PV wire


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out