INS0029QY/GL ໄຟໂຊລ້າປັກໃສ່ສວນຫຼືຕາມທາງຍ່າງ ມີລະບົບປ່ຽນສີໄດ້ເອງ ຫຼື ຕັ້ງໃຫ້ເປັນແຕ່ສີຂາວຕະຫຼອດກໍ່ໄດ້

  • ₭95,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


ໄຟໂຊລ້າປັກລົງຕາມດິນ ຕາມສວນຫຼືຕາມທາງຍ່າງ 

•  ໄຊ້ໄດ້ປະມານ 10-12 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕັມແລ້ວ

•  ມີລະບົບປ່ຽນສີໄຟ ຫຼື ສາມາດປັບໃຫ້ເປັນສີຂາວຄົງທີ່ ຕະຫຼອດໄດ້

•  ມີລະບົບ ເປີດ/ປິດ ອັດໂຕໂນມັດ (ເປີດເອງຕອນກາງຄືນ ແລະ ປິດເອງຕອນຕະເວັນຂື້ນ ຫຼັງຈາກເປີດປຸ່ມການໄຊ້ງານແລ້ວ)

•  ເປັນໄຟທີ່ສາມາດກັນຝົນແລະທົນແດດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

•  ແບັດເຕີລີ້ຂະໜາດ AA 1.2V 600 mAh ລຸ້ນ Nikel Cadmium ຖ້າແບັດເຕີລີ້ເຊື່ອມສາມາດປ່ຽນໄດ້ຢ່າງງາຍດາຍ (ແບັດນີ້ຈະຕ່າງຖ່ານທົ່ວໄປ)

•  ໃຫ້ຄວາມສະຫ່ວາງປະມານ 50-100 Lumen ຫຼື 0.5-1W

•  ອາຍຸການໄຊ້ງານປະມານ 2ປີຫຼືອາດຫຼາຍກ່ວາ ແລ້ວແຕ່ການໄຊ້ງານແລະສະພາບແວດລ້ອມ

•  ຮັບປະກັນ 3 ເດືອ


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out