INS002QY/FF - ໂຄມໄຟໂຊລ້າເຊວ ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຄືປຽວໄຟ ລຸ້ນWine Glass ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ 3ແບບ ຂະໜາດ 1W/100 Lumen.

  • ₭250,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


 

 


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out