INS0030QY/GL ໄຟໂຊລ້າ ສາມາດປັກໃສ່ສວນຫຼືຫ້ອຍໄວ້ກໍ່ໄດ້ ປ່ຽນສີໄດ້ເອງ

  • ₭59,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


INS0030QY/GL ໄຟໂຊລ້າ ສາມາດປັກໃສ່ສວນຫຼືຫ້ອຍໄວ້ກໍ່ໄດ້ ປ່ຽນສີໄດ້ເອງ

ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ

•  ສີທີ່ປ່ຽນໄດ້ມີຄື: ສີຂາວ, ແດງ, ຂຽວ, ຟ້າ, ເຫຼືອງ, ມ້ວງ, ບົວ, ສົ້ມ

•  ໄຊ້ໄດ້ປະມານ 10-12 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕັມແລ້ວ

•  ມີລະບົບປ່ຽນສີໄຟ ຫຼື ສາມາດປັບໃຫ້ເປັນສີຂາວຄົງທີ່ ຕະຫຼອດໄດ້

•  ມີລະບົບ ເປີດ/ປິດ ອັດໂຕໂນມັດ (ເປີດເອງຕອນກາງຄືນ ແລະ ປິດເອງຕອນຕະເວັນຂື້ນ ຫຼັງຈາກເປີດປຸ່ມການໄຊ້ງານແລ້ວ)

•  ເປັນໄຟທີ່ສາມາດກັນຝົນແລະທົນແດດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

•  ແບັດເຕີລີ້ຂະໜາດ AA 1.2V 200 mAh ຊະນິດ Nikel Cadmium ຖ້າແບັດເຕີລີ້ເຊື່ອມສາມາດປ່ຽນໄດ້ຢ່າງງາຍດາຍ (ແບັດນີ້ຈະຕ່າງຖ່ານທົ່ວໄປ)

•  ໄຊ້ເວລາສາກປະມານ 8ຊົ່ວໂມງພາຍໄຕ້ແດດກ້າ

•  ໃຫ້ຄວາມສະຫ່ວາງປະມານ 100 Lumen ຫຼື 1W (ດອກໄຟຊະນິດ LED)

•  ອາຍຸການໄຊ້ງານປະມານ 2ປີຫຼືອາດຫຼາຍກ່ວາ ແລ້ວແຕ່ການໄຊ້ງານແລະສະພາບແວດລ້ອມ

•  ນໍ້າໜັກ: 100g

•  ຮັບປະກັນ 3 ເດືອ

 


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out