INS10019EL/GL - ໄຟເລເຊີ້ ພະລັງງານແສງອາທິດ ເພື່ອແຕ່ງຮ້ານອາຫານ ເຮືອນຫຼືງານລ້ຽງ, ສາມາດໄຊ້ຣີໂມດປ່ຽນການເຮັດວຽກແລະເປີດປິດ.

  • ₭550,000


Specification:

 

 


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out